RSS

Cross+A Warianty łamigłówekSlitherlink

Sheep and Wolves ("Owce i wilki"): oprócz kratek z cyframi od 0 do 3 (cyfry te oznaczają, po ilu bokach tej kratki biegnie pętla) łamigłówka zawiera czarne koła ("owce") i czarne krzyżyki ("wilki"). Należy przeprowadzić pętlę łącząca czarne kropki, tak aby była linią ciągłą, nieprzecinającą się ani nie stykająca się sama ze sobą rogiem. Po rozwiązaniu łamigłówki "owce" muszą znaleźć się wewnątrz zamkniętej pętli, "wilki" - na zewnątrz zamkniętej pętli.

Sheep and Wolves
Battleships

Digital Battleships zawiera liczby we wszystkich kratkach diagramu. Liczby zewnątrz diagramu – to suma liczb tylko w tych kratkach, które zawierają fragmenty okrętów w odpowiednich wierszach i kolumnach. Okręty, "ukryte" pomiędzy liczbami nie mogą stykać się nawet rogami.

Digital Battleships


Retrograde Battleships ("Reverse Battleships") contains all segments of the ships in the grid. The aim is to find the correct locations of the ships. No ship may touch another, even diagonally.

Retrograde Battleships
Fillomino

No Rectangles Fillomino ma dodatkowy warunek: żaden z bloków nie może być prostokątem lub kwadratem.

No Rectangles Fillomino


Only Rectangles Fillomino: każdy blok musi być prostokątem lub kwadratem.

Only Rectangles Fillomino


No 2 x 2 Squares Fillomino: diagram nie może zawierać bloków 2 x 2 z podobnymi liczbami.

No 2 x 2 Squares Fillomino


Non-Consecutive Fillomino: komórki dwóch stykających się bokami bloków nie mogą różnić się o 1.

Non-Consecutive Fillomino


Consecutive Fillomino: każdy blok musi stykać się bokami chociaż z jednym blokiem rozmiar którego różni się o 1.

Consecutive Fillomino


No Row/Column Repeats Fillomino: wszystkie podobne liczby w rzędzie albo kolumnie muszą znajdować się w jednym bloku. Na przykład, jeżeli rząd zawiera dwie "5", to znaczy, że obie liczby znajdują się w jednym bloku.

No Row/Column Repeats Fillomino


All Odds Fillomino: rozmiary wszystkich bloków są nieparzyste.

All Odds Fillomino


All Evens Fillomino: rozmiary wszystkich bloków są parzyste.

All Evens Fillomino
Nurikabe

Line Nurikabe: a grid cannot contain five consecutive black cells in a row or column (2 x 2 cell area can be all black).

Line Nurikabe


Pairs Nurikabe różni się od zwykłej łamigłówki tym, że każda "wyspa" zawiera dwie liczby, suma których jest równa polu powierzchni wyspy.

Pairs Nurikabe
Skyscrapers

Sum Skyscrapers różni sie od zwykłej łamigłówki tym, że liczby zewnątrz diagramu oznaczają nie ilość widocznych wieżowców, a sumę pięter wieżowców.

Sum Skyscrapers
Tapa

Istnieje wiele odmian łamigłówki Tapa. Program Cross+A może rozwiązywać niektóre.

W odmianie Tapa [Line] jest dodatkowy warunek: nie może być poprowadzona linia z czterech kolejnych czarnych komórek.

Tapa [Line]


No Squares Tapa: nie może zawierać żadnego kwadratu 2 x 2 z białych komórek.

No Squares Tapa


Equal Tapa: ilość białych komórek (z wyjątkiem tych, które zawierają liczby) musi być równa ilości czarnych komórek.

Equal Tapa


B&W Tapa:

 • Wszyskie białe pola tworzą spójny obszar.
 • Nie może być żadnego kwadratu 2 x 2 wyłącznie z białych lub czarnych pól.
 • Pola z liczbami uważają się za białe.

B&W Tapa


Tapa Islands:

 • Białe pola tworzą oddzielne obszary (wyspy).
 • Każdy obszar może zawierać jedno pole z liczbami.
 • Jedna z liczb w polu musi być równa polu powierzchni wyspy.
 • Mogą być białe obszary bez pól z liczbami.

Tapa Islands


Pata:

 • Liczby oznaczają spójne bloki z białych pól wokół komórki.
 • Różne bloki z białych pól musi rozdzielać chociaż jedne czarne pole.

Pata


Tapa Balance: ilość czarnych pól w lewej części diagramu jest równa ilości czarnych pól w prawej części diagramu. Białe pola i pola z liczbami nie przyjmują się do uwagi.

Tapa Balance


Tapa Row: suma cyfr w rzędzie jest równa ilości czarnych pól w tym rzędzie.

Tapa Row


Tapa 1-n: wszystkie rzędy i kolumny muszą zawierać różną ilość czarnych pól.

Tapa 1-n


Dissected Tapa: czarne i białe komórki tworzą dwie przystające figury. Dwie figury uważa się za przystające jeśli między nimi istnieje identyczność kształtu i wielkości.

Dissected Tapa


Tapa [Diagonal Neighbors]: każda czarna komórka musi mieć chociaż jedną sąsiędnią czarną komórke stykającą się z nią rogami.

Tapa [Diagonal Neighbors]
Corral

Inside/Outside Corral is a variation of Corral puzzle. The numbers can be inside the loop and outside the loop. In both cases the number indicates how many cells can be seen horizontally and vertically from that cell, including the cell itself.

Inside/Outside Corral
Arukone

Arukone3:

 • Every line must not cover 2 x 2 area.
 • All cells in the grid must be filled.

Arukone
Easy as ABC

Not as Easy as ABC is a variation of Easy as ABC puzzle. The goal is to fill in the first letters of the alphabet on every row and every column exactly once. One cell in every row and every column remains empty. Letters and numbers on the outside indicate at what position you come across this letter when looking from that side (e.g. C2 means the C is the second letter encountered when looking from that side).

Not as Easy as ABC
Ichimaga

Crossing Ichimaga: the lines may cross other lines; the lines cannot change direction at the point of intersection.

Crossing Ichimaga


Magnetic Ichimaga ("Jishaku-Ichimaga"): the circles with the same digits cannot be connected.

Magnetic Ichimaga
Snake

Multiple Snakes: a grid contains multiple snakes. Head and tail of all snakes are given. Different snakes do not touch each other, even diagonally.

Multiple Snakes


Toroidal Snake: a grid wraps around itself. A snake can go from one edge to another.

Toroidal Snake
Minesweeper

Double Minesweeper: place mines into each empty cell in the grid, at most two mines per cell.

Double Minesweeper
Mirukuti

Milk Tease is a variation of Mirukuti ("Milk-T") puzzle. T-shaped line may connect:

 • one black circle and two white circles;
 • one white circle and two black circles.

Two circles of the same color must be connected by the straight-line segment of the T-shaped line.

Milk Tease
Akari

Mirror Akari ("!irakAkari!"): a square or rectangular grid contains diagonal walls (black triangles) with mirrors.

 • No two bulbs shine on each other, even by reflected light. A bulb cannot shine on itself.
 • If a cell contains a diagonal wall ("mirror"), it should be lit.
 • If a cell contains a diagonal line ("two-sided mirror"), both sides of a mirror should be lit.
 • A cell with a mirror cannot contain a bulb.

Mirror Akari
Tren

Tren+:

 • Each block contains exactly one number or a question sign (unknown number), indicating the amount of its possible movements.
 • All cells that are not part of any block must be connected horizontally or vertically.

Tren+


Ghost Tren:

 • Blocks can also be placed without any numbers, with no restrictions on their ability to move.
 • All cells that are not part of any block must be connected horizontally or vertically.

Ghost Tren
Mubunanba

Mubunanba+:

 • Each block contains exactly one digit or a question sign (unknown digit), indicating the number of possible directions to move a block.
 • All cells that are not part of any block must be connected horizontally or vertically.

Mubunanba+