RSS
Donation

Balabolka Aplikacja konsolowa

Aplikacja konsolowa nie ma interfejsu graficznego i wykonuję się w trybie tekstowym. Tryb pracy programu można ustawić przy użyciu wiersza poleceń lub pliku konfiguracyjnego. Aplikacja konsolowa jest uproszczoną wersją programu Balabolka i może być wykorzystywana w innych aplikacjach do automatyzacji zadań związanych z syntezą mowy.

Balabolka (aplikacja konsolowa)

Zalety aplikacji konsolowej:

  • Nie wymaga instalacji.
  • Zwartość.
  • Duża elastyczność i prosta konfiguracja.
  • Niskie wymagania sprzętowe.


Pobrać aplikację konsolową


Rozmiar pliku: KB
 
Wersja:
 
Licenzja: Freeware
 
System operacyjny:
Command Line Utility for Online Text-To-Speech Using: Download
The program converts text or subtitles to audio files by using of online services: Google, Baidu, Youdao.
Command Line Utility for Yandex SpeechKit Using: Download
The program converts text or subtitles to audio files by using of the Yandex service.
To perform operations via the Yandex API, it is necessary to authenticate using an API-key.Wiersz poleceń

Program można skonfigurować za pomocą parametrów wiersza poleceń. Są one oddzielone od siebie znakiem spacji i zaczynają się z "-" (kreska). Pełną liste parametrów wiersza poleceń można uzyskać wpisując balcon.exe z parametrami -? lub -h.


-l
Pokazać listę głosów zainstalowanych na komputerze.
-g
Pokazać listę dostępnych urządzeń audio.
-f nazwa_pliku
Otworzyć plik tekstowy.
-w nazwa_pliku
Zapisać plik dźwiękowy w formacie WAV. Jeśli parametr jest ustawiony, plik dźwiękowy zostanie utworzony. Jeśli parametr nie jest ustawiony, tekst zostanie przeczytany na głos.
-n nazwa_głosu
Wybrać głos (wystarczy podać część jego nazwy). Jeśli parametr nie jest ustawiony, będzie używany głos wybrany w Panelu sterowania systemu Windows.
-id liczba
Wybrać głos komputerowy za pomocą identyfikatora języka (Locale ID). Takie identyfikatory są przypisane wszystkim językom przez programistów Microsoft (np. "1045" - język polski, "1058" - język ukraiński). Program wybierze z listy pierwszy głos, identyfikator którego odpowiada określonej wartości. Jeśli ten parametr nie zostanie określony, będzie używany głos określony przez parametr -n lub wybrany w Panelu sterowania systemu Windows.
-m
Pokazać parametry wybranego głosu.
-b liczba
Wybrać urządzenie audio przez jego numer na liście dostępnych urządzeń do odtwarzania dźwięku. Numer urządzenia domyślnego dorówna 0.
-r tekst
Sets the audio output device by its name.
-c
Użyć tekstu ze schowka.
-t tekst
Użyć tekstu z wiersza poleceń.
-i
Użyć tekstu z standarowego strumienia wejścia (STDIN).
-o
SAPI 4: parametr nie jest używany.
SAPI 5 i Microsoft Speech Platform: zapisać dżwięk do standarowego strumienia wyjścia (STDOUT).
Jeśli parametr jest ustawiony, parametr -w jest ignorowany.
-s liczba
SAPI 4: ustawić prędkość mowy w zakresie od 0 do 100 (brak wartości domyślnych).
SAPI 5 i Microsoft Speech Platform: ustawić prędkość mowy w zakresie od -10 do 10 (wartość domyślna dorówna 0).
-p liczba
SAPI 4: ustawić ton mowy w zakresie od 0 do 100 (brak wartości domyślnych).
SAPI 5 i Microsoft Speech Platform: ustawić ton mowy w zakresie od -10 do 10 (wartość domyślna dorówna 0).
-v liczba
SAPI 4: parametr nie jest używany.
SAPI 5 i Microsoft Speech Platform: ustawić głosność mowy w zakresie od 0 do 100 (wartość domyślna dorówna 100).
-e liczba
Ustawić długość pauzy między zdaniami (milisekundy). Wartość domyślna dorówna 0.
-a liczba
Ustawić długość pauzy między akapitami (milisekundy). Wartość domyślna dorówna 0.
-d nazwa_pliku
Użyć słownika do korekty wymowy (plik z rozszerzeniem *.BXD, *.REX lub *.DIC). Wiersz poleceń może zawierać kilka parametrów -d.
-k
Zatrzymać prace innych egzemplarzy aplikacji konsolowej uruchomionych na komputerze.
-ka
Kills the active copy of the console application in the computer's memory.
-pr
Make pause or resume reading aloud by the active copy of the application. The action is the same as for the context menu item "Pause"/"Resume".
-q
Dodać aplikację do kolejki. Aplikacja konsolowa będzie czekać, aż inne egzemplarzy programu skończą pracę.
-lrc
SAPI 4: parametr nie jest używany.
SAPI 5 i Microsoft Speech Platform: utworzyć plik LRC, jeśli ustawione parametry -w lub -o.
-srt
SAPI 4: parametr nie jest używany.
SAPI 5 i Microsoft Speech Platform: utworzyć plik SRT, jeśli ustawione parametry -w lub -o.
-vs file_name
SAPI 4: parametr nie jest używany.
SAPI 5 i Microsoft Speech Platform: sets the name of output text file with visemes, if the option -w is specified. A viseme is the mouth shape that corresponds to a particular speech sound. SAPI supports the list of 21 visemes. This list is based on the original Disney visemes. The application will create the audio file and then read it aloud to get visemes and their timecodes.
-sub
Tekst wygląda jak napisy do plików i musi być przekształcony w plik dźwiękowy z wrachowaniem określonych odstępów czasu.
-tray
Pokazać ikonę programu w obszarze powiadomień systemu operacyjnego. To pozwoli użytkownikowi monitorować postęp operacji, oraz przerwać proces klikając "Stop" w menu kontekstowym.
-ln liczba
Selects a line from the text file by using of a line number. The line numbering starts at "1". The interval of numbers can be used for selecting of more than one line (for example, "26-34"). Wiersz poleceń może zawierać kilka parametrów -ln.
-fr liczba
SAPI 4: parametr nie jest używany.
SAPI 5 i Microsoft Speech Platform: sets the output audio sampling frequency in kHz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 48). If the option is not specified, the default value of the selected voice will be used.
-bt liczba
SAPI 4: parametr nie jest używany.
SAPI 5 i Microsoft Speech Platform: sets the output audio bit depth (8 lub 16). If the option is not specified, the default value of the selected voice will be used.
-ch liczba
SAPI 4: parametr nie jest używany.
SAPI 5 i Microsoft Speech Platform: sets the output audio channel mode (1 lub 2). If the option is not specified, the default value of the selected voice will be used.
-? lub -h
Pokazać opis parametrów wiersza poleceń.
--encoding kodowanie lub -enc kodowanie
Kodowanie tekstu ze standardowego strumiena wejściowego ("ansi", "utf8" lub "unicode"). Wartość domyślna dorówna "ansi".
--silence-begin liczba lub -sb liczba
Ustawić długość pauzy na początku pliku dźwiękowego (w milisekundach). Wartość domyślna dorówna 0.
--silence-end liczba lub -se liczba
Ustawić długość pauzy na końcu pliku dźwiękowego (w milisekundach). Wartość domyślna dorówna 0.
--lrc-length liczba
Ustawić maksymalną długość wierszy plika LRC (symboli).
--lrc-fname nazwa_pliku
Nazwa pliku LRC. Parametr może być przydatny gdy w wierszu poleceń ustawiony parametr -o.
--lrc-enc kodowanie
Kodowanie pliku LRC ("ansi", "utf8" lub "unicode"). Wartość domyślna dorówna "ansi".
--srt-length liczba
Ustawić maksymalną długość wierszy plika SRT (symboli).
--srt-fname nazwa_pliku
Nazwa pliku SRT. Parametr może być przydatny gdy w wierszu poleceń ustawiony parametr -o.
--srt-enc kodowanie
Kodowanie pliku SRT ("ansi", "utf8" lub "unicode"). Wartość domyślna dorówna "ansi".
--lrc-offset liczba
Ustawić przesunięcie czasu dla pliku LRC (milisekundy).
--lrc-artist tekst
Znacznik dla pliku LRC: wykonawca utworu.
--lrc-album tekst
Znacznik dla pliku LRC: album.
--lrc-title tekst
Znacznik dla pliku LRC: nazwa utworu.
--lrc-author tekst
Znacznik dla pliku LRC: autor.
--lrc-creator tekst
Znacznik dla pliku LRC: twórcą pliku.
--raw
SAPI 4: parametr nie jest używany.
SAPI 5 i Microsoft Speech Platform: zapisać dżwiek w formacie RAW PCM; dane nie zawierają tytułu formatu WAV. Parametr wykorzystuję się razem z parametrem -o.
--ignore-length lub -il
SAPI 4: parametr nie jest używany.
SAPI 5 i Microsoft Speech Platform: nie zapisywać rozmiar audio do tytułu formatu WAV. Parametr wykorzystuję się razem z parametrem -o.
--sub-format tekst
Format napisów filmowych ("srt", "lrc", "ssa", "ass", "smi" lub "vtt"). Jeśli parametr nie określony format zostanie wybrany przez rozszerzenie nazwy pliku napisów.
--sub-fit lub -sf
SAPI 4: parametr nie jest używany.
SAPI 5 i Microsoft Speech Platform: automatycznie zwiększać prędkość mowy aby zmieścić się w odstępy czasu określone w napisach.
--sub-max liczba lub -sm liczba
SAPI 4: parametr nie jest używany.
SAPI 5 i Microsoft Speech Platform: ustawić maksymalną prędkość mowy w zakresie od -10 do 10 (do konwersji napisów w pliki dźwiękowe).
--sub-sil nazwa_głosu lub -sl nazwa_głosu
SAPI 4 i Microsoft Speech Platform: parametr nie jest używany.
SAPI 5: sets the voice name for silence tag reading during converting of subtitles (the part of the name will be enough). If an old voice is used to convert subtitles to speech, the created audio file may not contain pauses between text lines. To fix that problem, an additional modern voice can be used to read the silence tag.
--delete-file lub -df
Usunąć plik tekstowy po zakończeniu czytania na głos lub zapisywania pliku dźwiękowego.
--ignore-square-brackets lub -isb
Ignore text in [square brackets].
--ignore-curly-brackets lub -icb
Ignore text in {curly brackets}.
--ignore-angle-brackets lub -iab
Ignore text in <angle brackets>.
--ignore-round-brackets lub -irb
Ignore text in (round brackets).
--ignore-comments lub -ic
Ignore comments in text. Single-line comments start with // and continue until the end of the line. Multiline comments start with /* and end with */.
--voice1-name nazwa_głosu
SAPI 4: parametr nie jest używany.
SAPI 5 i Microsoft Speech Platform: sets the additional voice name to read foreign words in text (the part of the name will be enough). The option is used together with the option --voice1-langid. Other voices can be set by options --voice2-name, --voice3-name, etc.
--voice1-langid identyfikator_języka
Sets the language ID for foreign words in text. The option is used together with the option --voice1-name. The command line may contain more than one option --voice1-langid. Also an option may contain a comma-separated list of IDs.

The list of supported language IDs is based on ISO 639-1 codes: am, ar, az, ba, bg, be, ca, cs, cu, cv, da, de, el, en, es, et, eu, fi, fil, fr, ja, he, hi, hr, hu, hy, it, gn, gu, ka, kk-Cyr, kk-Lat, kn, ko, ky, lo, lt, lv, mk, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr-Cyr, sr-Lat, sv, tg, th, tr, tt, uk, zh.
--voice1-rate liczba
Sets the rate for the additional voice in a range of -10 to 10 (the default is 0).
--voice1-pitch liczba
Sets the pitch for the additional voice in a range of -10 to 10 (the default is 0).
--voice1-volume liczba
Sets the volume for the additional voice in a range of 0 to 100 (the default is 100).
--voice1-roman
Use the default voice to read Roman numerals in text. If text with non-Latin characters contains Roman numerals, the application will not change a voice to read them.
--voice1-digit
Use the default voice to read numbers in text. If the option is not specified, the additional voice will read numbers near foreign words.
--voice1-length liczba
Set the minimal length of foreign text parts that will be read by the additional voice (in characters).Przykłady komend

balcon -l

balcon -n "Microsoft Anna" -m

balcon -f "d:\Text\book.txt" -w "d:\Sound\book.wav" -n "Emma"

balcon -n "Callie" -c -d "d:\rex\rules.rex" -d "d:\dic\rules.dic"

balcon -n "Ewa" -t "Tekst będzie czytany wolno." -s -5 -v 70

balcon -w "d:\book.wav" -i -lrc --lrc-length 80 --lrc-title "The Lord of the Rings"

balcon -f "d:\Text\film.srt" -w "d:\Sound\film.wav" -n "Laura" --sub-fit --sub-max 2Przykład wykorzystania aplikacji razem z oprogramowaniem narzędziowym LAME.EXE:

balcon -f d:\book.txt -n Jacek -o --raw | lame -r -s 22.05 -m m -h - d:\book.mp3Przykład wykorzystania aplikacji razem z oprogramowaniem narzędziowym OGGENC2.EXE:

balcon -f d:\book.txt -n Jacek -o -il | oggenc2 --ignorelength - -o d:\book.oggPrzykład wykorzystania aplikacji razem z oprogramowaniem narzędziowym WMAENCODE.EXE:

balcon -f d:\book.txt -n Jacek -o -il | wmaencode - d:\book.wma --ignorelengthPlik konfiguracyjny

Parametry można zachować jak plik konfiguracyjny "balcon.cfg" w tym samym folderze co aplikacja konsolowa.

Przykład zawartości pliku:

-f d:\Text\book.txt
-w d:\Sound\book.wav
-n Microsoft Anna
-s 2
-p -1
-v 95
-e 300
-d d:\Dict\rules.bxd
-lrc
--lrc-length 75
--lrc-enc utf8
--lrc-offset 300

Program może kombinować parametry z pliku konfiguracyjnego i wiersza poleceń.
Licenzja

You are free to use and distribute software for noncommercial purposes. For commercial use or distribution, you need to get permission from the copyright holder.