RSS
Donation

WMZ: Z087754155981 (USD)
WME: E110509803261 (EUR)

WebMoney

Balabolka Często zadawane pytania

SAPI – co to jest?
Speech Application Programming Interface lub SAPI - to pakiet oprogramowania, opracowany przez Microsoft dlatego, żeby programy mogły wykorzystywać komputerową syntezę mowy. Istnieją dwie podstawowe wersje SAPI (SAPI 4 i SAPI 5), które są niekompatybilne. System operacyjny Windows 2000 zawierał SAPI 4, Windows XP i wszystkie późniejsze wersje - SAPI 5. Można pobrać i zainstalować obie wersje SAPI na jeden komputer; to pozwoli wykorzystywać wszystkie istniejące silniki rozpoznawania mowy (stare i nowe).
 
Gdzie ja mogę znałeżć SAPI 4?
Dla tego, aby wykorzystać głosy SAPI 4, trzeba pobrać i zainstalować Microsoft Speech API 4.0. Także, można pobrać i zainstalować Microsoft Speech Control Panel; po tym w panelu sterowania pojawi się ikonka "Mowa".
 
Gdzie ja mogę znałeżć SAPI 5?
Windows XP (i późniejsze wersje) zawiera SAPI 5.
 
Jak dowiedzieć się, jakie głosy są zainstalowane na moim komputerze?
Listę głosów można sprawdzić tutaj: Control Panel (Panel sterowania) => Speech (Mowa) => Speech Properties (Właściwości Głosu) => Text To Speech (Tekst na mowę) => Voice selection (Wybór głosu).
 
Jak wykonać "cichą" instalację programu?
Instalacja automatyczna programu bez demonstracji dialogów ("cicha" instalacja) możliwa przy podaniu klucza -silent w wierszu poleceń.
 
W moim komputerze zainstalowane dwie karty dźwiękowe. Jak wybrać prawidłowe potrzebne urządzenie audio do odtwarzania mowy?
Można wybrać urządzenie audio w panelu sterowania Windows; na przykład, w kategorii "Dźwięk, mowa i urządzenia audio", przycisk "Wyjście audio" ("Audio Output"). Kartę dźwiękową można także wybrać w programie Balabolka (punkt głównego menu programu "Opcje | Wyjście audio").
 
Otwieram w programie plik w formacie DjVu, ale tekst jest nieobecny. W czym jest problem?
Format DjVu został opracowany dla przechowywania skanowanych dokumentów. To znaczy, w plikach DjVu są przechowywane skompresowane graficzne obrazy stron książek, pism itp. Format DjVu przewiduje obecność warstwy tekstowej (OCR), co zawiera tekst strony. Pliki z warstwą tekstową czasem oznaczają jak DjVu+OCR.

Program Balabolka umie wyciągać dane tylko z warstwy tekstowej. W przypadku, jeśli warstwa tekstowa jest niedostępna, jedyną metodą otrzymywania tekstu jest optyczne rozpoznawanie, na przykład, w FineReader.
 
Mam 64-bitową wersję systemu Windows. Zainstalowałem 64-bitowy moduł Runtime do Microsoft Speech Platform, a także polski głos. Ale liśta dostępnych głosów w programie Balabolka jest pusta. W czym jest problem?
Program Balabolka jest 32-bitową aplikacją. Więc trzeba zainstalować 32-bitny moduł Runtime do Microsoft Speech Platform.
 
Co to jest Google Text-To-Speech?
Przy wykorzystaniu usługi tłumaczeń Google obok przetłumaczonego tekstu jest przycisk "Listen" ("Słuchać"). Wystarczy kliknąć ikonkę a przeglądarka sciągnie z strony Google plik dźwiękowy MP3 z udźwiękowionym tłumaczeniem. Dostępne są 30 języków. Długosć tekstu nie może przekraczać 100 symboli. Z programem Balabolka można zapomnieć o tym ograniczeniu: duże teksty dzielą się na drobne części, dla każdej części tekstu pobiera się plik dźwiękowy, wszystkie pliki łączą się w jeden audioplik.
 
Otwieram w programie e-book, ale nie ma w oknie tekstu. W czym problem?
Może być kilka wyjaśnień. Po pierwsze, plik może wyglądać jak zestaw zeskanowanych obrazów stron książki papierowej. Po drugie, e-book może być chroniony przez DRM. Program nie ma możliwości wyodrębnić tekst z książki pod taką ochroną (to byłoby niezgodne z prawem).
 
Windows 10 has the new voices Microsoft Adam Mobile and Microsoft Paulina Mobile, but they are not available in text-to-speech software. Is it possible to unlock the new voices?
By default, the Microsoft mobile voice (also known as "OneCore") is locked for using in text-to-speech software via SAPI 5. You can unlock it with a simple registry tweak. Download the archive, extract the file for your language and for your version of the operating system ("mobile_x86.reg" for 32bit and "mobile_x64.reg" for 64bit), click the right mouse button on the file's name and choose the context menu item "Merge". The Microsoft mobile voice will appear in the list of the available voices in Balabolka.

Alternatively, the utility SAPI Unifier can be used for the same purpose.